Forsage ở Hậu Giang

Tạo Tài Khoản Forsage - mới nhất 2021

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ FORSAGE ETHEREUM.

Cài Đặt Forsage Ethereum trên Điện thoại

* Để tạo Tài Khoản để tham gia Forsage ở Hậu Giang, Anh chị vào trên Điện thoại
- Đối với Iphone -> App Store
- Đối với Androi -> CH Play
hỗ trợ forsage ở Hậu Giang
hỗ trợ forsage ở Hậu Giang
*. SAU KHI TẢI VỀ TRÊN MÀN HÌNH SẼ HIỆN ICON NHƯ HÌNH DƯỚI,
1. Nhấp vào Icon Token Pocket để mở Ví.
2. Chọn NO ACOUNT

hỗ trợ forsage ở Hậu Giang
1. Nhấp vào icon Ví Ethereum
2. Bấm vào Create Wallet để tạo ví

hỗ trợ forsage ở Hậu Giang
1. Ở mục Set Wallet Name (Ethereum): Nhập Tên Ví mà mình muốn tạo cho dễ nhớ (lưu ý: chữ không dấu)
2. Ở mục Set Passwword: Nhập cảu bạn (lưu ý: Bao gồm chữ Hoa, chữ thường và số)
3. Bấm vào Create Wallet để tạo ví mới sau đó chọn tiếp I GOT IT đê Backup lại Ví.

hỗ trợ forsage ở Hậu Giang

🏆 QUAN TRỌNG: 🏆
Đây là chuổi ký tự dùng để khôi phục lại Ví, nên bạn phải COPY và lưu nó lại 1 nơi quan trọng để sau này có mất điện thoại hay đổi điện thoại ,
thì dùng chuổi ký tự này để khôi phục lại.

KHÔNG CHO BẤT CỨ AI BIẾT CHUỔI KÝ TỰ NÀY.


hỗ trợ forsage ở Hậu Giang
1. Ở Tab Confirm backup information -> Bạn pass lại chuỗi ký tự đã COPY ở trên.
2. Nhấp vào FINISH để hoàn thành đăng ký Ví Ethereum

hỗ trợ forsage ở Hậu Giang
1. Nhấp vào I GOT IT để tắt popup.
Xin Chúc mừng bạn đã Tạo Thành Công Ví Ethereum ở Hậu Giang để chuẩn bị tiếp vào mục đăng ký Tài Khoản nhé.

Hướng dẫn mua Ethereum và Tạo Tài khoản Forsage

Hướng dẫn lấy mã ví để mua Ethereum

2. Nhấp vào Ví Ethereum như hình trên để lấy Mã Ví mua Ethereum.
hỗ trợ forsage ở Hậu Giang
1. Chọn vào button RECEIVE để lấy mã ví Ethereum.
2. Nhấp vào 2 ô vuôn bên cạnh mã ví để COPY .

Giao dịch mua bán Ethereum ở đâu

CÓ 2 CÁCH ĐỂ MUA ETHEREUM.
1. Mua bán tại Sàn BINANCE.COM -> Hướng dẫn chi tiết
2. Mua bán nội bộ qua người GIỚI THIỆU của bạn.

Hướng dẫn đăng ký tài khoản Forsage io

hỗ trợ forsage ở Hậu Giang
1. Nhấp vào Menu DApp để vào Trình Duyệt
2. Dán đường Link mà người GIỚI THIỆU gửi cho bạn ở Hậu Giang vào đây. Sau đó nhấp vào Link màu xanh để chạy trình duyệt nhé.

hỗ trợ forsage ở Hậu Giang
Trang Forsage mặc định là Tiếng Nga nên mình sẽ chuyển qua Tiếng Anh bằng cách nhấp vào biểu tượng trên.

hỗ trợ forsage ở Hậu Giang
1. Nhấp vào REGISTRATION để thực hiện Đăng Ký.
2. Chọn Biêu Tượng TRON vì mình chọn Đăng Ký Tài Khoản bằng đồng TRON

hỗ trợ forsage ở Hậu Giang

🏆 QUAN TRỌNG: 🏆
Xem mục ID có đúng là ID của người giới thiệu chúng ta không, vì UPLINE sẽ hỗ trợ ta rất nhiều sau này, như thà F tự động...
Nhấp vào AUTOMATION REGISTRATION

hỗ trợ forsage ở Hậu Giang
1. Nhấp vào CONFIRM để tiếp tục đăng ký.
2. Nhập Mật khẩu bạn đã tạo ở mục trước và nhấn tiếp CONFIRM.

hỗ trợ forsage ở Hậu Giang
Chờ khoảng 20 giây để Forsage tạo Tài khoản và kích hoạt X3, X4.
2. Sau khi X3, X4 thành công thì Menu XGold sẽ sáng lên. Nhấp vào để tiếp tục đăng ký XGold.

hỗ trợ forsage ở Hậu Giang
1. Nhấp vào CONFIRM để tiếp tục đăng ký.
2. Nhập Mật khẩu bạn đã tạo ở mục trước và nhấn tiếp CONFIRM.

Lưu ý: ở mục XGold này bạn sẽ làm 2 lần và sau khi đăng ký thành công, bạn kéo xuống dưới mục XGold và nhấp vào mục Giỏ Hàng để Kích hoạt

hỗ trợ forsage ở Hậu Giang
>
🏆 RẤT TUYỆT VỜI 🏆
Chúc mừng bạn đã ĐĂNG KÝ tài khoản và cùng nhau lan tỏa cơ hội thoát nghèo với Forsage.

hỗ trợ forsage ở Hậu Giang
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ FORSAGE TRON.
hỗ trợ forsage ở Hậu Giang

Cài Đặt Forsage Tron trên Điện thoại

* Để tạo Tài Khoản để tham gia Forsage ở Hậu Giang, Anh chị vào trên Điện thoại
- Đối với Iphone -> App Store
- Đối với Androi -> CH Play
hỗ trợ forsage ở Hậu Giang
hỗ trợ forsage ở Hậu Giang
*. SAU KHI TẢI VỀ TRÊN MÀN HÌNH SẼ HIỆN ICON NHƯ HÌNH DƯỚI,
1. Nhấp vào Icon Token Pocket để mở Ví.
2. Chọn NO ACOUNT

hỗ trợ forsage ở Hậu Giang
1. Nhấp vào icon Ví TRON
2. Bấm vào Create Wallet để tạo ví

hỗ trợ forsage ở Hậu Giang
1. Ở mục Set Wallet Name (Tron): Nhập Tên Ví mà mình muốn tạo cho dễ nhớ (lưu ý: chữ không dấu)
2. Ở mục Set Passwword: Nhập cảu bạn (lưu ý: Bao gồm chữ Hoa, chữ thường và số)
3. Bấm vào Create Wallet để tạo ví mới sau đó chọn tiếp I GOT IT đê Backup lại Ví.

hỗ trợ forsage ở Hậu Giang

🏆 QUAN TRỌNG: 🏆
Đây là chuổi ký tự dùng để khôi phục lại Ví, nên bạn phải COPY và lưu nó lại 1 nơi quan trọng để sau này có mất điện thoại hay đổi điện thoại ,
thì dùng chuổi ký tự này để khôi phục lại.

KHÔNG CHO BẤT CỨ AI BIẾT CHUỔI KÝ TỰ NÀY.


hỗ trợ forsage ở Hậu Giang
1. Ở Tab Confirm backup information -> Bạn pass lại chuỗi ký tự đã COPY ở trên.
2. Nhấp vào FINISH để hoàn thành đăng ký Ví TRON

hỗ trợ forsage ở Hậu Giang
1. Nhấp vào I GOT IT để tắt popup.
Xin Chúc mừng bạn đã Tạo Thành Công Ví TRON ở Hậu Giang để chuẩn bị tiếp vào mục đăng ký Tài Khoản nhé.

Hướng dẫn mua Tron và Tạo Tài khoản Forsage

Hướng dẫn lấy mã ví để mua Tron

2. Nhấp vào Ví TRON như hình trên để lấy Mã Ví mua TRON.
hỗ trợ forsage ở Hậu Giang
1. Chọn vào button RECEIVE để lấy mã ví TRON.
2. Nhấp vào 2 ô vuôn bên cạnh mã ví để COPY .

Giao dịch mua bán TRON ở đâu

CÓ 2 CÁCH ĐỂ MUA TRON
1. Mua bán tại Sàn BINANCE.COM -> Hướng dẫn chi tiết
2. Mua bán nội bộ qua người GIỚI THIỆU của bạn.

Hướng dẫn đăng ký tài khoản Forsage io

hỗ trợ forsage ở Hậu Giang
1. Nhấp vào Menu DApp để vào Trình Duyệt
2. Dán đường Link mà người GIỚI THIỆU gửi cho bạn vào đây. Sau đó nhấp vào Link màu xanh để chạy trình duyệt nhé.

hỗ trợ forsage ở Hậu Giang
Trang Forsage mặc định là Tiếng Nga nên mình sẽ chuyển qua Tiếng Anh bằng cách nhấp vào biểu tượng trên.

hỗ trợ forsage ở Hậu Giang
1. Nhấp vào REGISTRATION để thực hiện Đăng Ký.
2. Chọn Biêu Tượng TRON vì mình chọn Đăng Ký Tài Khoản bằng đồng TRON

hỗ trợ forsage ở Hậu Giang

🏆 QUAN TRỌNG: 🏆
Xem mục ID có đúng là ID của người giới thiệu chúng ta không, vì UPLINE sẽ hỗ trợ ta rất nhiều sau này, như thà F tự động...
Nhấp vào AUTOMATION REGISTRATION

hỗ trợ forsage ở Hậu Giang
1. Nhấp vào CONFIRM để tiếp tục đăng ký.
2. Nhập Mật khẩu bạn đã tạo ở mục trước và nhấn tiếp CONFIRM.

hỗ trợ forsage ở Hậu Giang
Chờ khoảng 20 giây để Forsage tạo Tài khoản và kích hoạt X3, X4.
2. Sau khi X3, X4 thành công thì Menu XGold sẽ sáng lên. Nhấp vào để tiếp tục đăng ký XGold.

hỗ trợ forsage ở Hậu Giang
1. Nhấp vào CONFIRM để tiếp tục đăng ký.
2. Nhập Mật khẩu bạn đã tạo ở mục trước và nhấn tiếp CONFIRM.

Lưu ý: ở mục XGold này bạn sẽ làm 2 lần và sau khi đăng ký thành công, bạn kéo xuống dưới mục XGold và nhấp vào mục Giỏ Hàng để Kích hoạt

hỗ trợ forsage ở Hậu Giang
>
🏆 RẤT TUYỆT VỜI 🏆
Chúc mừng bạn đã ĐĂNG KÝ tài khoản và cùng nhau lan tỏa cơ hội thoát nghèo với Forsage.

hỗ trợ forsage ở Hậu Giang

Thông Tin Hỗ Trợ Forsage ở Hậu Giang

Forsage - Nơi Hội Tụ Khát Vọng Vĩ Đại.
* Sẽ Giúp được gì cho bạn khi đồng Hành cùng chúng tôi:
  • Được hỗ trợ Đào Tạo về tư duy phát triển bản thân.
  • Được chia sẽ những kinh nghiệm và có những định hướng tốt nhất cho Công Việc của bạn.
  • Được học tập cách Maketting từ những chuyên gia có nhiều kinh nghiệm.
  • Phương châm “ Vui Vẽ - Hòa Đồng - nhiệt Tình – Chính Xác

NẾU BẠN CẦN THÔNG TIN TẠI TRANG NÀY - LIÊN HỆ ZALO: 0332338336:
Số Điện thoại của bạn, Tên Của Bạn(24/24)

BÀI VIẾT XEM NHIỀU NHẤT
🏆

hỗ trợ forsage ở Hậu Giang
Vào ngày 6 tháng 2 năm 2020, các nhà phát triển Forsage đã triển khai một hợp đồng thông minh ...XEM CHI TIẾT.
hỗ trợ forsage ở Hậu Giang
Các tuyến lợi nhuận từ các thành viên khác trực tiếp vào ví cá nhân của bạn, thu nhập chỉ thuộc về bạn...XEM CHI TIẾT.
forsage là gì?
Hợp đồng thông minh Forsage không gì khác hơn là một cổng thanh toán hỗ trợ thanh toán hoa hồng ngang hàng giữa những người tham gia...XEM CHI TIẾT.
forsage là gì?
Tiến hành đăng nhập và cài đặt ví VNDC để rút tiền về tài khoản ATM ngay lập tức trong vòng 3 phút, Nhấp Vào Link Trang Chủ để tiến hành đăng ký...XEM CHI TIẾT.

HỆ THỐNG THANH TOÁN TRẢ THƯỞNG
GIẢI THÍCH THU NHẬP ĐỐI TÁC X3 VÀ X4

FORSAGEX3
nói lạiTái đầu tư và việc mở lại các vị trí
ví tiềnThanh toán ngay lập tức vào ví cá nhân của bạn
FORSAGEX4
nói lạiCác khoản thanh toán được chuyển đến đối tác tuyến trên của bạn
Việc nhập đồng thời vào nền tảng 1 trong các ma trận X3X4
sẽ tự động xảy ra khi đăng ký
PROFITABLE